Audax Groep is een zakelijk platform voor logistieke retail, gericht op het creëren, vermarkten, verspreiden en verkopen van printmedia en andere producten en diensten. Audax is met 800 fte’s in de hele keten actief. Zo vervoeren wij wekelijks meer dan 2.9 miljoen producten richting meer dan 5.500 verkooppunten in Nederland en 2.200 in België. En met onze eigen media bereiken we bijna 3 miljoen lezers per maand. Met dit enorme bereik is Audax de partij om een product naar de markt te brengen: servicegericht en ondernemend.

Zakelijk partner voor printmedia en andere producten en diensten in logistieke retail

Vervoer van meer dan
2.9MILJOEN
producten per week
Met de eigen media een berelk van bijna
3miljoen
lezers per maand
Per week meer dan
22.000
bezoeken
aan ruim 5.500 afleverpunten in Nederland
In Nederland
700
Verkoop
punten
Drijfveren en strategie

Pluriformiteit van pers is cruciaal voor een samenleving. Dat geldt eveneens voor het belang van het autonoom kunnen vergaren van kennis, onder andere door te lezen. Hieraan op positieve wijze bijdragen is altijd een fundament geweest van de drijfveren van Audax. En in die processen, waarbij ook Retail, logistiek, distributie en commercie een rol spelen, wil Audax graag een voortrekkersrol vervullen. Gezien de te verwachten afnemende vraag naar printmedia en bijbehorende diensten is het van belang dat Audax zich aanpast, om de geambieerde voortrekkersrol te kunnen blijven vervullen. Audax beweegt mee met de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en streeft richting de diverse stakeholders naar het volgende:

  • Gezond rendement
  • Relevantie van de activiteiten
  • Soepele processen en organisatie
  • Werkplezier
  • Sociaal maatschappelijk rendement
Distributie
Nederland

5500 Afleverpunten

Distributie
België

2200 Afleverpunten

Actief in de hele keten

Op basis van een duidelijke strategie werkt Audax met een dynamische organisatiestructuur. Wij werken met vaste eenheden die zich op elke gewenste wijze kunnen groeperen. Daarnaast wordt gewerkt volgens het Lean principe, waarbij het creëren van waarde voor de klant in alle processen en afdelingen centraal wordt gesteld. Noodzakelijk in deze tijd waar het voor zakelijk succes cruciaal is om flexibel op de snelle ontwikkelingen en kansen in de markt te reageren. De bedrijven van Audax zijn in de hele keten actief – digitaal en anderszins – op het gebied van:

Media & Communicate

Bijna 3 miljoen lezers per maand met 11 eigen media – print en digitaal – waaronder Vriendin, Weekend, Party en HP/De Tijd.

Logistiek & Distributie

Distributie naar 5.500 verkooppunten in Nederland. Met Betapress en Van Ditmar als bekende namen in het veld en onderdeel van het Audax concern.

Om bovenstaande activiteiten te faciliteren zijn er ondersteunende clusters, ingedeeld in Digitaal, Vastgoed en Diensten.

Vanuit Digitaal worden er voor heel Audax activiteiten opgepakt, om de transitie te maken naar de vereisten van de digitale samenleving. Binnen Digitaal valt ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de strategie van Audax op het gebied van e-commerce en digital marketing, evenals de implementatie van business intelligence projecten.

Vastgoed, onder het label Beatus, richt zich op het commercieel uitnutten en beheren van het vastgoed van de organisatie. Ook diverse facilitaire diensten rondom vastgoedbeheer vallen hieronder.

Onder Diensten vallen diverse activiteiten die heel Audax ondersteunen, zoals Finance, Informatie Technologie, Human Resource Shared Services en Inkoop.