Privacy

PRIVACYVERKLARING AUDAX GROEP B.V.

Audax Groep B.V. (hierna: Audax) is een zakelijk platform voor logistieke retail en richt zich op het creëren, vermarkten, verspreiden en verkopen van printmedia en andere producten en diensten. Audax biedt zakelijke klanten bereik in Nederland en is met 800 fte’s in de hele keten actief. Via de eigen mediamerken bereikt Audax twee miljoen lezers per week. Met verder 5.500 verkooppunten, waarvan 700 in eigen beheer, is Audax de partij om een product naar de markt te brengen: servicegericht en ondernemend.

Audax respecteert uw privacy. In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de website www.audax.nl.

Persoonsgegevens

Audax verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante privacy wet- en regelgeving.

Audax verzamelt gegevens over de gebruikers van haar website, zoals  browsertype, bezochte pagina’s en IP-adres. Deze informatie wordt gebruikt om beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website.

Daarnaast verzamelt Audax slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig beschikbaar is gemaakt door deze personen zelf door het versturen van een e-mail naar de e-mailadres(sen) die bij de contactinformatie op de website (www.audax.nl ) staan.
Deze informatie kan onder andere bestaan uit naam, functie, (bedrijfs)adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om met u te communiceren door Audax of door een met Audax gelieerde onderneming.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan s.v.p. contact met ons op.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Audax bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende door u ingevulde contactinformatie:
Tot 1 jaar na het laatste contact.

Cookies

Om besturing en navigatie op de website te kunnen verbeteren, maakt Audax gebruik van functionele en analytische cookies: kleine tekstbestanden die – enkel na akkoord – worden opgeslagen in de browser van de bezoeker. Met deze cookies verzamelt Audax samengevoegde gegevens van bezoekers die de webmasters kunnen gebruiken om het aantal en type bezoekers op verschillende delen van de website te analyseren. De browser van een bezoeker is ook zo in te stellen dat er tijdens het bezoek aan onze website geen cookies worden geplaatst.

Google Analytics

Audax gebruikt Google Analytics. De verkregen informatie via Google Analytics wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij de EU-US Privacy Shield voor het uitwisselen van persoonsgegevens. Google kan informatie slechts aan derden verschaffen indien het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Bekijk voor meer informatie hierover Google’s Privacy Policy.

Hyperlinks

Deze website bevat links naar andere internetsites waarop in sommige gevallen geen privacyverklaring van toepassing is en die ook niet per definitie door Audax worden beheerd, gemaakt, dan wel onderhouden. Er wordt dan ook geen aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites van derden of voor schade, direct of indirect, die kan ontstaan als gevolg van (het gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.

Beveiliging

Audax heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Audax toegang hebben tot deze gegevens zijn verplicht tot geheimhouding. Audax hanteert algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om de door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Gebruik van e-mail

Het is van belang ervan bewust te zijn dat het gebruik van e-mail maar tot op zekere hoogte te beveiligen is en alleen wanneer de juiste encryptie methoden worden gebruikt.

Rechten uitoefenen

Op basis van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u een aantal privacy rechten. Deze worden onderstaand opgesomd en kort toegelicht:

  • Recht op inzage

U kunt bij ons opvragen welke persoonsgegeven wij van u verwerken.

  • Recht op rectificatie

Als blijkt dat uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te laten vullen.

  • Recht op vergetelheid

U kunt aan ons vragen om uw gegevens te wissen.

  • Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te ontvangen, zodat u deze gegevens kunt doorgeven aan een derde. Ook kunt u ons verzoeken uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie.

  • Recht op bezwaar en op beperking

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons vragen om het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken.

U kunt uw verzoek richten aan Audax Groep B.V. De contactgegevens treft u onderstaand aan. Uw verzoek wordt in beginsel binnen 4 weken behandeld, waarbij wij de maximaal wettelijke termijnen hanteren.

 

Contactgegevens:

Audax Groep B.V.

KvK-nummer: 18015718

Burgemeester Krollaan 14

5126 PT Gilze

Telefoonnummer: 088-1339000

E-mailadres: privacy@audax.nl

Contactpersoon: de heer R. Boussen

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, helpen wij u uiteraard graag verder. U heeft echter ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Audax behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Door gebruik te maken van de website, stemt u in met de voorwaarden zoals door Audax weergegeven.

Disclaimer

De informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en kan niet beschouwd worden als persoonlijk of professioneel advies. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie op deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan de dag gelegd. Desalniettemin kan Audax niet altijd garanderen dat deze compleet, actueel en/of accuraat is. Gebruik van de informatie of de site gebeurt dan ook op eigen risico. De informatie op de website is beschermd en kan alleen aangewend worden voor persoonlijke doeleinden en niet voor andere, in het bijzonder niet voor commerciële, doeleinden.

Versie: april 2019